Do Hymnu ogólnopolski konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Kultury

Uczniowie z Katolickiej Szkoły Podstawowej wezmą udział w ogólnopolskim konkursie Do Hymnu adresowanym do szkół podstawowych organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.
Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap
Uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.
II etap
Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.
Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.
 

Informacje dotyczące konkursu pochodzą z oficjalnej strony internetowej Narodowego Centrum Kultury: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu.