Dzień otwarty

11 kwietnia 2017 roku odbyły się zajęcia integracyjne dla dzieci, które rozpoczną naukę 1 września 2017 roku w klasie 1 i w oddziale przedszkolnym Katolickiej Szkoły Podstawowej. Nasi podopieczni poznali koleżanki i kolegów oraz przyszłe wychowawczynie. Dzieci brały udział w grach i zabawach ruchowych oraz wykonały prace plastyczne, które zabrały do domu.

Zobacz więcej zdjęć na naszym facebooku.