Logopeda w Katolickiej Szkole Podstawowej.

W Katolickiej Szkole Podstawowej grono pedagogiczne wspiera także Pani Monika Stelmach, która pracuje między innymi jako logopeda szkolny.
Praca logopedy polega na pomocy osobom, które z różnych powodów mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi ludźmi. Ze względu na różne rodzaje zaburzeń logopeda może specjalizować się np. w pracy z osobami jąkającymi się, niesłyszącymi, upośledzonymi, mającymi trudności w pisaniu, czytaniu itp. W codziennej pracy z osobami o zdiagnozowanych zaburzeniach logopeda wiele czasu poświęca właśnie na ćwiczenia, które polegają na usprawnianiu narządów mowy, ćwiczeniach artykulacyjnych, oddechowych, słuchowych itp.
Główne zadania logopedy szkolnego to:
  • dokonywanie diagnoz logopedycznych,
  • działania w zakresie profilaktyki logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej,
  • motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne,
  • wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy,
  • utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.