Spektakl profilaktyczny "Cukierki".

        W drugiej połowie października dzieci z klas 3 Katolickiej Szkoły Podstawowej uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych pt.: "Cukierki". Celem warsztatów było dobitne ostrzeżenie dzieci przed czyhającymi na nie niebezpieczeństwami w postaci substancji uzależniających oraz przed osobami, które wykorzystując naiwność młodych ludzi, pod płaszczykiem dobra i troski wciągają ich w nałogi, które często prowadzą do śmierci. Młodzi odbiorcy z zainteresowaniem i zrozumieniem uczestniczyli w zajęciach, swoim zachowaniem dając nadzieję, że dotarł do nich ten jakże ważny przekaz.