Budząca się Szkoła

Wspólnie z nauczycielami z innych placówek oraz przy silnym wsparciu dr Marzeny Zylinskiej - założycielki ruchu społecznego, którego celem jest oddolna zmiana modelu edukacji, zastanawialiśmy się, jak zmienić oblicze polskiej szkoly. Jak przejść od kultury nauczania do kultury uczenia? Jak zmienić sposób prowadzenia lekcji, aby zainteresować nią ucznia? Jak powinna wyglądać edukacja zorientowana na ucznia? Szczególnie cenna okazała się wymiana doświadczeń nauczycieli praktyków tzw. Szkół w Drodze.