Rekrutacja

Poznaj warunki naszej rekrutacji

  • zgłoszenie kandydata na dany rok szkolny;
  • wpłacenie wpisowego (forma gotówkowa w sekretariacie szkoły) w wysokości 150 zł;
  • czesne w wysokości: 385 zł - oddział przedszkolny, 495 zł - klasy 1-8 (obowiązuje przez 10 miesięcy: od września do czerwca) wpłata w formie bezgotówkowej na indywidualny numer rachunku bankowego do 10-go dnia każdego miesiąca;
  • wypełnienie ankiety: dane o uczniu oraz deklaracji;
  • zniżka dla rodzeństwa: na drugie i każde kolejne dziecko;
  • spotkania rekrutacyjne dla rodziców. Zaproszenia kierowane z wyprzedzeniem czasowym;
  • spotkania rekrutacyjne dla kandydatów w budynku szkoły prowadzone przez nauczycieli (po ustaleniu terminu informacja przekazywana zainteresowanym);
  • spotkania integracyjne prowadzone z wychowawcą klasy dla uczniów rozpoczynających naukę;
  • nauka na jedną zmianę;
  • liczba uczniów w klasie: w oddziale przedszkolnym do 16 osób; w szkole podstawowej do 18 osób.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń 23 654 65 74

Bądź na bieżąco z wydarzeniami szkoły. Zapisz się do newslettera!