Kresy w potrzebie - Polacy Polakom

Z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Konsula Generalnego RP w Grodnie i Prezesa Polskiej Fundacji Narodowej odebraliśmy podziękowanie za dar serca złożony dla Polaków z Litwy i Białorusi. W akcji wzięło udział 220 placówek, które przygotowały 2500 paczek. Oprócz darów rzeczowych przekazaliśmy własnoręcznie zrobione kartki świąteczne z życzeniami, które na obczyźnie mają wartość nieocenioną. Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję w imieniu Rodaków serdecznie dziękujemy. Wkrótce przekażemy informacje o akcji "Paczka wielkanocna 2020".