Młodzieżowa Giełda Zawodów

W Giełdzie Zawodów która odbyła się 28.02.2020r. uczestniczyli uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej z klas 7 i 8. Tego typu wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w Mławie. Podczas spotkania zaprezentowali się przedsiębiorcy, ochotnicze hufce pracy i rzemieślnicy z regionu. Młodzież miała możliwość poznania specyfiki między innymi zawodu: żołnierza,leśnika, fryzjera, krawca, stolarza, piekarza i wiele innych.Uczniowie chętnie wypytywali o szczegóły i zbierali ulotki poszczególnych firm oraz instytucji. Uczestnictwo w Giełdzie Zawodów daje możliwości podjęcia trudnych decyzji jakim jest wybór dalszego kierunku kształcenia.