NAPISAŁ DO NAS PROFESOR JAN MIODEK!

        W dniach 19-23 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Języka Ojczystego, nawiązując do ustanowionego przez UNESCO Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Z tej okazji uczniowie napisali do profesora Jana Miodka, prosząc o wyjaśnienie wątpliwości. Na odpowiedź nie musieli długo czekać. Profesor drogą mailową skontaktował się z uczniami i wyjaśnił wątpliwe kwestie.

       Tydzień Języka Ojczystego był aktywnie obchodzony w każdej klasie. Społeczność szkolna aktywnie włączyła się  w przygotowane zabawy językowe i konkursy, wykazując się m.in. znajomością polskich przysłów i związków frazeologicznych. Uczniowie rozwiązywali językowe rebusy, przygotowywali prezentacje i plakaty,  układali hasła promujące czytanie oraz teksty dyktand na temat naszego regionu, a także analizowali błędy pojawiające się we współczesnej polszczyźnie.

      Cieszy nas, że do zabaw językowych włączyli się wszyscy uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego.