Paczka na Kresy

Członkowie szkolnego koła wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych, słodyczy, środków czystości, materiałów opatrunkowych i medykamentów dla Polaków z Białorusi i Litwy. Uczniowie własnoręcznie przygotowali też kartki z życzeniami w języku polskim. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy szczególnie należy otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka.