„Pamiętamy”

W przeddzień 11 Listopada - Święta Niepodległości dzieci
z Grupy 0 b z KSP w Mławie odwiedziły miejsca pamięci narodowej, zapaliły znicze pod pomnikiem J. Piłsudskiego – pierwszego Marszałka Polski, pod Dębem Niepodległości
w parku i pod pomnikiem słynnego Polaka - Papierza Jana Pawła II. To była ciekawa lekcja historii.