Pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści marszowym krokiem wkroczyli na scenę. Zaprezentowali program artystyczny, w którym wykazali się znajomością zasad obowiązujących w szkole oraz umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi i tanecznymi. Przechodząc pomyślnie kilka prób udowodnili, że są gotowi, aby zaliczyć ich w poczet uczniów. Wykazali się odwagą, pijąc z uśmiechem na ustach, niezwykle kwaśny "napój mądrości". W obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców
i uczniów klas starszych złożyli ślubowanie, że będą starali się być dobrymi uczniami oraz zawsze będą bronić honoru i dobrego imienia szkoły. Następnie pani Dyrektor, wielkim czerwonym ołówkiem, pasowała ich na uczniów
i wręczyła pamiątkowe dyplomy. Wzruszeni rodzice nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami i podarowali upominki. Na koniec zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek. Życzymy pierwszakom, aby z radością chodzili do szkoły, aby lubili w niej przebywać, rozwijali swoją mądrość i każdego dnia szukali tego co dobre i piękne. Wielu sukcesów!