Polish your English!

Katolicka Szkoła Podstawowa zaprasza WSZYSTKICH chętnych, którzy chcą podszlifować swoje umiejętności językowe na zajęcia z native speakerem z USA - panią  Muriel Emond.
         Muriel Emond pochodzi z Bostonu i jest nauczycielką w Katolickiej Szkole Podstawowej. Nasi uczniowie  mają niewątpliwy przywilej codziennego kontaktu z rodowitą Amerykanką, która w ramach zajęć z języka angielskiego prowadzi z dziećmi i młodzieżą konwersacje w swoim ojczystym języku. Zwiększona  od klasy 4 do 5 liczba godzin języka angielskiego pozwala  na szlifowanie umiejętności językowych uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w ramach czesnego.  Nasi uczniowie  odnoszą znaczące  sukcesy w ogólnopolskich konkursach językowych.  Piotr Szempliński - zajął I miejsce  w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego  PINGWIN 2017 uzyskując maksymalną liczbę punktów oraz V miejsce  w olimpiadzie ogólnopolskiej  PIONIER 2017 zdobywając  56 z 60 możliwych do zdobycia punktów, a Aleksandra Peszkowska  z kasy VII została  w obu tych konkursach wyróżniona. Jest to niewątpliwie zasługa  uczniów oraz pracujących w naszej szkole nauczycieli języka angielskiego. Serdecznie gratulujemy!
        Osoby zainteresowane  konwersacjami  z naszym  native speakerem zapraszamy do Katolickiej Szkoły Podstawowej na systematyczne zajęcia prowadzone przez Muriel Emond. Zajęcia będą odbywać się w małych grupach, raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.  Muriel Emond jest osobą bardzo otwartą na wszystkich i skutecznie przełamuje opory przed posługiwaniem się językiem angielskim oraz umiejętnie motywuje do pogłębiania i szlifowania  umiejętności językowych. 
Serdecznie zapraszamy zarówno naszych uczniów, ich rodziców i krewnych, jak i osoby nie związane z naszą szkołą - dzieci, młodzież i dorosłych.
Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły.
tel.23 654 65 74
www.ksp.mlawa.pl
e-mail  : ksp@mlawa.pl
facebook: Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie