Pozytywna dyscyplina

Konferencję poprowadziła p. Joanna Baranowska - psycholog i prekursorka metody Alfreda Adlera w Polsce. Prelegentka dzieliła się z zebranymi praktycznymi działaniami i narzędziami pomocnymi w wychowaniu dzieci. Metoda opiera się na kształtowaniu u dzieci samodyscypliny i odpowiedzialności oraz na budowaniu szacunku i zrozumienia. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zakupienia fachowej literatury.