"Humor w poezji"

Jedną z najwspanialszych ludzkich cech jest poczucie humoru. Jak je w sobie wykształcić? Jest na to prosty sposób - recytować wiersze pełne humoru. Polska poezja dziecięca jest skarbnicą zabawnych wierszy. Czerpali z niej uczestnicy dzisiejszego konkursu. Byli to przedstawiciele klas 0-3, wyłonieni w eliminacjach klasowych. Jury pod przewodnictwem dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Marii Świtoń, po naradzie stwierdziło, że wszystkie dzieci należy nagrodzić. Różne były jedynie przyznane miejsca. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów, rozwijania talentu recytatorskiego i brania udziału w konkursach.