Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do 1. klasy

Zapewniamy:

- realizacje podstawy programowej,
- wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
- zwiększoną liczbę godzin j. angielskiego,
- drugi język obcy już od klasy IV,
- zajęcia z native speakerem już od przedszkola,
- naukę w małych liczebnie klasach,
- zajęcia z kodowania i programowania,
- szeroką ofertę zajęć dodatkowych: edukacyjnych i sportowych,
- pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zajęcia logopedyczne,
- szkolne koło wolontariatu,
- opiekę w świetlicy szkolnej.

Naszymi atutami są:

- tradycja i doświadczenie- istniejemy od 2001 roku,
- bogata baza lokalowa: przestronny budynek, sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko, biblioteka szkolna, sklepik,
- wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych,
- wspomaganie rodziców w procesie wychowania w duchu chrześcijańskich wartości,
- wspieranie rozwoju każdego ucznia na miarę jego możliwości.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
tel. 23 654 65 74
e-mail: ksp@katolik-mlawa.com
Facebook: Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie