Rodzice - dzieciom

W grupie 0a propagowane jest codzienne czytanie książek. Nie tylko Pani wychowawczyni bierze czynny udział we wprowadzaniu do magicznego świata literatury. Chętni rodzice również w tym uczestniczą. W tym tygodniu
z opowiastkami odwiedził nas tata Stasia. Serdecznie dziękujemy.