Stypendium Marszałka dla Kingi Ryska.

Kinga znalazła się w gronie 476 uczniów województwa mazowieckiego, które zostały wybrane spośród ponad tysiąca osób pretendujących do przyznania stypendium.
W tym roku Kinga będzie podnosić swą wiedzę w obszarze nauk przyrodniczych i języków nowożytnych, kształcąc kompetencje kluczowe. W ubiegłym roku w ramach projektu uczennica zajęła się tematem „ Formy i sposoby ochrony środowiska na terenie gminy Mława”. Jej praca miała charakter badawczy. Życzymy owocnej pracy
w ramach wybranego projektu.