Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego

Aby wziąć udział w projekcie uczennica musiała wykazać się wysoką średnią ocen końcoworocznych i celującymi ocenami z wybranych przedmiotów, w ramach których będzie realizowała indywidualny plan rozwoju. Projekt Kingi jest bardzo ambitny, łączy wiedzę z biologii, muzyki
i języka angielskiego. Uczennica będzie badać wpływ muzyki na życie człowieka. Praca zostanie napisana w języku polskim i po angielsku. Opiekunem merytorycznym naszej stypendystki jest Pani Ewa Adamska-Wachowiak - nauczyciel biologii z pasją i wieloletnim doświadczeniem. 
​​​​​​Z wynikami swych badań Kinga zapozna szkolną społeczność. GRATULUJEMY SUKCESU!!!