Szkoły Katolickie współpracują z British Council.

Wiemy, że znajomość języka angielskiego jest jedną z kluczowych umiejętności w dążeniu do sukcesu w dzisiejszych czasach, dlatego w tym roku szkolnym Szkoły Katolickie podjęły współpracę z organizacją brytyjską British Council - od września 2017 roku nasza szkoła, jako jedyna w Mławie, posiada status BRITISH COUNCIL ADVANTAGE PARTNER INSTITUTION.   Oznacza to, że ściśle współpracujemy z British Council, czego wynikiem jest fakt, iż Państwa dzieci mogą przystępować do prestiżowych egzaminów Cambridge i zdobywać popularne certyfikaty FCE, PET, KET czy też Young Learners w naszej szkole. W bieżącym roku szkolnym planujemy zorganizowanie sesji YLE dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Specjalnie dla nas, przyjedzie przeszkolona ekipa egzaminatorów, którzy poprowadzą egzamin. Następnie prace dzieci zostaną wysłane do Wielkiej Brytanii, gdzie zostaną sprawdzone, tak jak inne egzaminy z całego świata. Cztery tygodnie po przystąpieniu do testów, Państwa dzieci otrzymają certyfikat z Cambridge potwierdzający ich kwalifikacje w posługiwaniu się językiem angielskim.
                Warto wiedzieć, że egzaminy Cambridge są uznawane na całym świecie. Zdany egzamin FCE jest bezterminowym certyfikatem znajomości języka angielskiego, który pomaga w znalezieniu pracy, zwalnia z zajęć z języka angielskiego na uczelniach wyższych w Polsce, stwarza możliwość udziału w programach wymiany międzyuczelnianej oraz daje jeszcze wiele innych atutów.  Świadomość nabytych umiejętności motywuje i mobilizuje uczniów do dalszej nauki.  Szkoły Katolickie postawiły sobie za jeden z celów przygotowanie uczniów do egzaminów Cambridge English, ponieważ chcemy, aby mieli oni dobry start w dorosłe życie.