Uczniowie klasy V na lekcji religii

Na lekcji religii uczniowie z klasy V przebrali się za wybranego przez siebie świętego. Zaprezentowali publicznie najważniejsze i najciekawsze informacje
o świętych.