W bibliotece

Dzieci w skupieniu słuchały jesiennego opowiadania
o Jeżyku czytanego przez panią bibliotekarkę, odgadywały zagadki o darach jesieni, i odpowiadały na „ jesienne pytania” Na koniec wykonały pracę plastyczną pt. „Barwy jesieni”. Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele radości.