Zdalne nauczanie

Każdego dnia niemal od początku zawieszenia zajęć stacjonarnych pracujemy według stałego planu lekcji, realizując zajęcia obowiązkowe a także dodatkowe.